How to help your candidate relax in an interview

Wanneer je een potentiële stagiair overweegt aan te nemen, kan je via het interviewproces de vaardigheden en interesses van de kandidaat, alsook zijn/haar persoonlijkheid beoordelen. Het kan een zenuwslopende ervaring zijn voor de sollicitant, vooral kandidaten in dit stadium hebben weinig of geen ervaring met interviews in het verleden. Wanneer een kandidaat extreem zenuwachtig is, is het mogelijk dat ze niet optimaal presteren en kan dit het proces voor alle betrokkenen vrij lastig maken.

Vanzelfsprekend wil je dat de door jou geïnterviewde persoon goed presteert en door hem te helpen zich te ontspannen, krijg je een goed idee van wie hij is en waar zijn/haar vaardigheden liggen.

Dit zijn vijf tips om ervoor te zorgen dat je het beste uit hen krijgt:

1. Locatie

Probeer een interviewruimte te kiezen die je onderneming het best weerspiegelt. Een interview afnemen in een opslagkamertje dat zo groot is als een kast zal geen al te beste indruk nalaten.  Boek indien mogelijk een comfortabele en ruime vergaderzaal om ervoor te zorgen dat je interview kan plaatsvinden in een rustige, geschikte ruimte. Tenzij je van plan bent de kandidaat een rondleiding te geven in de organisatie, zal dit het enige deel van de onderneming zijn dat je sollicitant te zien zal krijgen - daarom is het belangrijk om de werkomgeving in optimale omstandigheden te laten zien. Misschien is een meer informele setting het overwegen waard; een rustig hoekje in de kantine of een ruimte in je organisatie met gemakkelijke stoelen is misschien meer geschikt, vooral wanneer je een stagiair interviewt.

2. Vriendelijk en benaderbaar

Soms kunnen werkgevers in hun streven om professionalisme te tonen, vrij koud overkomen. Professioneel wil niet noodzakelijkerwijs zeggen onvriendelijk. Probeer de kandidaat op zijn gemak te stellen met je uitstraling - dit hoeft niet meer te zijn dan een welgemeende glimlach en hen een drankje aan te bieden.

3. Een korte inleiding

Een kandidaat zal waarschijnlijk het zenuwachtigst zijn bij de start van het interview. Het kan nuttig zijn om hen voorzichtig in het proces te betrekken door het bedrijf kort voor te stellen, wat het bedrijf doet en wat het doel van de stage is. Waarschijnlijk weten ze deze details al, maar het zal helpen om het interview op een niet-confronterende manier te beginnen en hen een beetje ademruimte te geven om hun gedachten te ordenen.

4. Wees duidelijk

Zorg ervoor dat je vragen duidelijk en goed geformuleerd zijn. Probeer er ook voor te zorgen dat er tijdens het interview zo weinig mogelijk vaktaal wordt gebruikt om verwarring te helpen voorkomen. Mogelijk zijn er wel bepaalde termen en uitdrukkingen die intern gebruikt worden maar die extern niet altijd te vertalen zijn. Wanneer blijkt dat een kandidaat verbouwereerd is door een bepaalde vraag, probeer deze dan op een andere manier te formuleren of geef een voorbeeld om meer duidelijkheid te scheppen.

5. Help hen om te schitteren

Een interview mag niet beschouwd worden als een manier om de kandidaat te intimideren of uit de race te halen. In plaats daarvan zou de werkgever met de kandidaat moeten samenwerken om zijn beste kant te laten zien. Probeer te starten met een gemoedelijker, meer informeel kennismakingsgesprekje om de kandidaat te helpen zich te ontspannen. Zorg ervoor dat je ook je voorbereiding doet zodat je begrijpt waar ze vandaan komen. Zorg er ook voor dat je relevante vragen bij de hand hebt. Probeer ervoor te zorgen dat je kandidaat enthousiast is over wat ze aan het bespreken zijn en probeer te weten te komen over welke dingen ze gepassioneerd zijn.

Klik hier voor meer adviezen en updates voor werkgevers.

 

Join over 80,000 readers!
Receive free advice to help give you a competitive edge in your career.